Untitled Document
 
 
 
Powered By : CJWORLD.CO.TH
qrcode
8 กรกฏาคม 2558
วันนี้ :
5 คน
เมื่อวาน :
5 คน
เดือนนี้ :
150 คน
เดือนที่แล้ว :
268 คน
ปีนี้ :
1,232 คน
ปีที่แล้ว :
2,407 คน
ทั้งหมด :
9,282 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 3.238.180.255
 
ประกาศเทศบาลตำบลพ่อมิ่ง เรื่อง ประกาศรายงานเงินสะส.. :อ่าน 5 คน ประชาสัมพันธ์ ประกาศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใ.. :อ่าน 24 คน ประกาศ เรื่องการมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรี และปลัด.. :อ่าน 77 คน นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที.. :อ่าน 51 คน คำสั่งเทศบาลตำบลพ่อมิ่ง เรื่องมอบอำนาจของนายกเทศมน.. :อ่าน 71 คน คำสั่งเทศบาลตำบลพ่อมิ่ง เรื่องการมอบอำนาจให้รองนาย.. :อ่าน 61 คน เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเท.. :อ่าน 65 คน ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจั.. :อ่าน 72 คน
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
 
 
 
ยังไม่มีข้อมูล
 
     
 
 
 
   
 
 
:::::::::::::::::::::